This text will be replaced
POLSKA WERSJA ENGLISH VERSION

Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych, ICD-10


Rozdział V, Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (F00-F99)

Organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi (F00-F09)

F00 Otępienie w chorobie Alzheimera
F01 Otępienie naczyniowe
F02 Otępienie w chorobach klasyfikowanych gdzie indziej
F03 Otępienie bliżej nieokreślone
F04 Organiczny zespół amnestyczny nie wywołany alkoholem i innymi substancjami psychoaktywnymi
F05 Majaczenie nie wywołane alkoholem i innymi substancjami psychoaktywnymi
F06 Inne zaburzenia psychiczne spowodowane uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu i chorobą somatyczną
F07 Zaburzenia osobowości i zachowania spowodowane chorobą, uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu
F09 Nieokreślone zaburzenia psychiczne organiczne lub objawowe

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem środków (substancji) psychoaktywnych (F10-F19)
F10 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane użyciem alkoholu
F11 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem opiatów
F12 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem kanabinoli
F13 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane przyjmowaniem substancji nasennych i uspokajających
F14 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem kokainy
F15 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem innych niż kokaina środków pobudzających w tym kofeiny
F16 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem halucynogenów
F17 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane paleniem tytoniu
F18 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane odurzaniem się lotnymi rozpuszczalnikami organicznymi
F19 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane naprzemiennym przyjmowaniem środków wyżej wymienionych (F10-F18), innych środków psychoaktywnych

Schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii (schizotypowe) i urojeniowe (F20-F29)
F20 Schizofrenia
F21 Zaburzenie typu schizofrenii (schizotypowe)
F22 Uporczywe zaburzenia urojeniowe
F23 Ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne
F24 Indukowane zaburzenie urojeniowe
F25 Zaburzenia schizoafektywne
F28 Inne nieorganiczne zaburzenia psychotyczne
F29 Nieokreślone nieorganiczne zaburzenia psychotyczne

Zaburzenia nastroju (afektywne) (F30-F39)
F30 Epizod maniakalny
F31 Zaburzenia afektywne dwubiegunowe
F32 Epizod depresyjny
F33 Zaburzenia depresyjne nawracające
F34 Uporczywe zaburzenia nastroju (afektywne)
F38 Inne uporczywe zaburzenia nastroju (afektywne)
F39 Zaburzenia nastroju (afektywne), nie określone

Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną (somatoform) (F40-F48)
F40 Zaburzenia lękowe w postaci fobii
F41 Inne zaburzenia lękowe
F42 Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (nerwica natręctw)
F43 Reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne
F44 Zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne)
F45 Zaburzenia występujące pod postacią somatyczną (somatoform disorders)
F48 Inne zaburzenia nerwicowe

Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi (F50-F59)
F50 Zaburzenia odżywiania
F51 Nieorganiczne zaburzenia snu
F52 Dysfunkcje seksualne nie spowodowane zaburzeniem organicznym ani chorobą somatyczną
F52.0 Brak lub utrata potrzeb seksualnych
F52.1 Awersja seksualna i brak przyjemności seksualnej
F52.2 Brak reakcji genitalnej
F52.3 Zaburzenia orgazmu
F52.4 Wytrysk przedwczesny
F52.5 Pochwica nieorganiczna
F52.6 Dyspareunia nieorganiczna
F52.7 Nadmierny popęd seksualny
F52.8 Inna dysfunkcja seksualna bez przyczyn organicznych lub chorobowych
F53 Zaburzenia psychiczne związane z porodem, nie sklasyfikowane gdzie indziej
F54 Czynniki psychologiczne i behawioralne związane z zaburzeniami lub chorobami klasyfikowanymi w innych rozdziałach
F55 Nadużywanie substancji nie powodujących uzależnienia
F59 Nieokreślone zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi

Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych (F60-F69)
F60 Specyficzne zaburzenia osobowości
F61 Zaburzenia osobowości mieszane i inne
F62 Trwałe zmiany osobowości nie wynikające z uszkodzenia ani z choroby mózgu
F63 Zaburzenia nawyków i popędów (impulsów)
F64 Zaburzenia identyfikacji płciowej
F65 Zaburzenia preferencji seksualnych
F66 Zaburzenia psychologiczne i zaburzenia zachowania związane z rozwojem i orientacją seksualną
F68 Inne zaburzenia osobowości i zachowania u dorosłych
F69 Zaburzenia osobowości i zachowania u dorosłych, nie określone

Upośledzenie umysłowe (F70-F79)
F70 Upośledzenie umysłowe lekkie
F71 Upośledzenie umysłowe umiarkowane
F72 Upośledzenie umysłowe znaczne
F73 Upośledzenie umysłowe głębokie
F78 Inne upośledzenie umysłowe
F79 Upośledzenie umysłowe, nie określone

Zaburzenia rozwoju psychicznego (psychologicznego) (F80-F89)
F80 Specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka
F81 Specyficzne zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych
F82 Specyficzne zaburzenie rozwoju funkcji motorycznych
F83 Mieszane specyficzne zaburzenia rozwojowe
F84 Całościowe zaburzenia rozwojowe
F88 Inne zaburzenia rozwoju psychicznego (psychologicznego)
F89 Zaburzenie rozwoju psychicznego (psychologicznego), nie określone

Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym (F90-F98)
F90 Zaburzenia hiperkinetyczne (zespoły nadpobudliwości ruchowej)
F91 Zaburzenia zachowania
F92 Mieszane zaburzenia zachowania i emocji
F93 Zaburzenia emocjonalne rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie
F94 Zaburzenia funkcjonowania społecznego rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie lub w wieku młodzieńczym
F95 Tiki
F98 Inne zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym

Nieokreślone zaburzenia psychiczne (F99)
F99 Zaburzenie psychiczne, inaczej nie określone